Sluiten

Dopersduin

Dopersduin
Oorsprongweg 3
1871 HA SCHOORL
Internet: http://www.dopersduin.nl/text.php?paginaid=2382

Aantal sterren: 4 sterren

Het Doopsgezind Broederschapshuis Schoorl ligt ver van het verkeerslawaai, aan de voet van de hoogste duinen van Nederland.
Het huis is gebouwd in de jaren dertig, om doopsgezinden onderdak te bieden voor bijeenkomsten, conferenties, cursussen, bezinningsdagen, weekends en vakanties.
Op meer plaatsen in Nederland zijn destijds dergelijke centra opgezet als een bevlogen initiatief om plaatsen te creëren waar gelijkgestemden zich kunnen bezinnen op waarden en overtuigingen. Vanuit dit gedachtegoed bieden wij nog steeds de mogelijkheid om in een open sfeer samen te komen in het Broederschapshuis.
Waardering voor deze achtergrond bepaalt de manier waarop het beleid gevoerd wordt en waarop binnen het huis gasten met elkaar omgaan.

Sinds de jaren dertig zijn vele veranderingen en verschuivingen opgetreden in de samenleving: individuele keuzes en mogelijkheden hebben tot een veel grotere openheid geleid. Het Broederschapshuis is meegegaan in deze ontwikkelingen: vandaag de dag staat het huis het gehele jaar open voor iedereen, ongeacht religie of levensbeschouwing.