kmvk

Reglement


Normen

Beroepsprocedure classificatie groepsaccommodaties

Classificatietarieven groepsaccommodatie 2021

Privacy Policy


Nationale Classificatie Groepsaccommodaties

Inleiding

De Nationale Classificatie Groepsaccommodatie van RECRON in samenwerking met Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (KMVK) is een vervolg op de classificaties die de ANWB voorheen uitvoerde. Deze classificatie wordt door bedrijven gezien als een belangrijke manier om zich te onderscheiden van collega-bedrijven. De Nationale Classificatie Groepsaccommodatie is voor zowel leden als niet-leden in Nederland.

Werkwijze

Bedrijven die zich willen laten classificeren dienen zich op te geven bij de Stichting KMVK. Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier op deze website.

Als de aanmelding is ontvangen door de stichting KMVK krijgt u een schriftelijke bevestiging en de factuur voor de deelnamekosten. De keurmeester neemt vervolgens contact met u op voor het plannen van een keuringsafspraak. De keuring vind pas plaats als de factuur met deelnamekosten is voldaan.

De keuring zelf geschiedt vervolgens volledig onder verantwoordelijkheid van de Stichting. Correspondentie en vragen daarover dienen ook gericht te worden aan de Stichting. De Stichting zal de uitslag eerst meedelen aan het gekeurde bedrijf en met instemming de classificatie uitreiken met de daarbij behorende uiterlijke kenmerken (een certificaat en een muurschild). Ook wordt uw bedrijf vermeld bij het 'overzicht van groepsaccommodaties' op deze website www.classificatie.eu

Als er vragen zijn over de wijze van aanmelden en/of het aanmeldingsformulier kunt u contact opnemen met de Stichting KMVK tel 030-30 39 797

Klik hier voor het aanmeldingsformulier

 

Commissie van beroep

Indien het geclassificeerde bedrijf zich niet kan verenigen met de uitslag van de classificatie, kan het bedrijf bezwaar aantekenen bij de Beroepscommissie. De Beroepscommissie bestaat uit de directeur van RECRON als voorzitter bijgestaan door een lid van het bestuur van de Bedrijfsgroep Groepsaccommodaties en een lid van het bestuur van de Stichting KMVK. Het secretariaat van de commissie van beroep ligt bij de Stichting KMVK.